ΠΙΝΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΚΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΧΡΟΝΟΣ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΣΕ
ΑΝΑΜΟΝΗ
ΛΗΞΗ ΠΡΩΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
4
4
2,5 ΧΡΟΝΙΑ
0
-/-/-
-/-/-
4
4
2 ΧΡΟΝΙΑ
0
-/-/-
-/-/-
6
5
2,5 ΧΡΟΝΙΑ
0
10/04/2022
15/10/2019
13
11
ΠΛΗΡΗΣ (5 ΧΡΟΝΙΑ)
0
30/03/2020
27/03/2018
4
3
2,5 ΧΡΟΝΙΑ
1
03/07/2020
13/02/2018
4
4
2 ΧΡΟΝΙΑ
2
-/-/-
07/03/2019
4
1
3 ΧΡΟΝΙΑ
1
07/01/2022
19/11/2019
3
0
3 ΧΡΟΝΙΑ
3
29/07/2021
16/03/2020
10
0
2 ΧΡΟΝΙΑ
1
09/06/2020
19/03/2020
5
0
2 ΧΡΟΝΙΑ
3
30/10/2020
16/03/2020
7
0
3 ΧΡΟΝΙΑ
0
10/04/2020
11/03/2020
8
1
6 ΜΗΝΕΣ
2
13/07/2020
03/04/2020
1
1
1,5 ΧΡΟΝΟΣ
0
-/-/-
-/-/-

Δικαιολογητικά τοποθέτησης ειδικότητας...

 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες...