ΠΙΝΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΚΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΧΡΟΝΟΣ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΣΕ
ΑΝΑΜΟΝΗ
ΛΗΞΗ ΠΡΩΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
4
4
2,5 ΧΡΟΝΙΑ
0
-/-/-
-/-/-
4
4
2 ΧΡΟΝΙΑ
0
-/-/-
-/-/-
6
4
2,5 ΧΡΟΝΙΑ
0
10/04/2022
09/06/2020
13
12
ΠΛΗΡΗΣ (5 ΧΡΟΝΙΑ)
0
21/03/2022
27/03/2018
4
4
2,5 ΧΡΟΝΙΑ
1
-/-/-
19/02/2016
4
4
2 ΧΡΟΝΙΑ
2
-/-/-
07/03/2019
4
0
3 ΧΡΟΝΙΑ
0
07/01/2022
25/06/2020
3
0
3 ΧΡΟΝΙΑ
1
12/02/2023
09/06/2020
10
0
2 ΧΡΟΝΙΑ
0
12/03/2021
29/06/2020
5
0
2 ΧΡΟΝΙΑ
1
19/03/2021
01/07/2020
7
3
3 ΧΡΟΝΙΑ
0
06/08/2020
19/05/2020
8
0
6 ΜΗΝΕΣ
5
13/07/2020
24/06/2020
1
1
1,5 ΧΡΟΝΟΣ
0
-/-/-
-/-/-

Δικαιολογητικά τοποθέτησης ειδικότητας...

 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες...