ΠΙΝΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΚΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΧΡΟΝΟΣ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΣΕ
ΑΝΑΜΟΝΗ
ΛΗΞΗ ΠΡΩΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
4
4
2,5 ΧΡΟΝΙΑ
0
-/-/-
-/-/-
4
4
2 ΧΡΟΝΙΑ
0
-/-/-
-/-/-
6
6
2,5 ΧΡΟΝΙΑ
0
-/-/-
-/-/-
13
11
ΠΛΗΡΗΣ (5 ΧΡΟΝΙΑ)
0
30/03/2020
27/03/2018
4
2
2,5 ΧΡΟΝΙΑ
1
03/07/2020
13/06/2018
4
2
2 ΧΡΟΝΙΑ
2
20/03/2020
07/03/2019
4
1
3 ΧΡΟΝΙΑ
2
07/11/2020
04/03/2019
3
0
3 ΧΡΟΝΙΑ
2
29/07/2021
19/07/2019
10
3
2 ΧΡΟΝΙΑ
1
15/04/2019
08/07/2019
5
0
2 ΧΡΟΝΙΑ
5
04/09/2019
07/05/2019
7
0
3 ΧΡΟΝΙΑ
1
11/12/2019
18/07/2019
8
1
6 ΜΗΝΕΣ
0
19/11/2019
04/07/2019
1
1
1,5 ΧΡΟΝΟΣ
0
-/-/-
-/-/-

Δικαιολογητικά τοποθέτησης ειδικότητας...

 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες...