ΠΙΝΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΚΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΧΡΟΝΟΣ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΣΕ
ΑΝΑΜΟΝΗ
ΛΗΞΗ ΠΡΩΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
4
4
2,5 ΧΡΟΝΙΑ
0
-/-/-
-/-/-
4
4
2 ΧΡΟΝΙΑ
0
-/-/-
-/-/-
6
6
2,5 ΧΡΟΝΙΑ
0
-/-/-
-/-/-
13
8
ΠΛΗΡΗΣ (4 ΧΡΟΝΙΑ)
0
01/08/2017
12/04/2016
4
0
2,5 ΧΡΟΝΙΑ
6
27/10/2017
02/03/2017
4
0
2 ΧΡΟΝΙΑ
2
21/04/2017
02/03/2017
4
1
3 ΧΡΟΝΙΑ
1
13/05/2017
06/07/2016
3
1
3 ΧΡΟΝΙΑ
2
30/11/2019
01/03/2017
10
0
2 ΧΡΟΝΙΑ
4
02/06/2017
09/03/2017
5
0
2 ΧΡΟΝΙΑ
5
16/03/2017
20/03/2017
7
1
3 ΧΡΟΝΙΑ
3
01/06/2017
10/03/2017
8
0
6 ΜΗΝΕΣ
2
02/04/2017
07/03/2017
1
1
1,5 ΧΡΟΝΟΣ
0
-/-/-
-/-/-

Δικαιολογητικά τοποθέτησης ειδικότητας...

 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες...