ΠΙΝΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΚΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΧΡΟΝΟΣ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΣΕ
ΑΝΑΜΟΝΗ
ΛΗΞΗ ΠΡΩΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
4
4
2,5 ΧΡΟΝΙΑ
0
-/-/-
-/-/-
4
4
2 ΧΡΟΝΙΑ
0
-/-/-
-/-/-
6
5
2,5 ΧΡΟΝΙΑ
0
10/04/2022
15/10/2019
13
11
ΠΛΗΡΗΣ (5 ΧΡΟΝΙΑ)
0
30/03/2020
27/03/2018
4
3
2,5 ΧΡΟΝΙΑ
1
03/07/2020
13/02/2018
4
3
2 ΧΡΟΝΙΑ
2
20/03/2020
07/03/2019
4
0
3 ΧΡΟΝΙΑ
2
07/11/2020
19/11/2019
3
0
3 ΧΡΟΝΙΑ
3
29/07/2021
15/11/2019
10
1
2 ΧΡΟΝΙΑ
0
09/06/2020
10/01/2020
5
0
2 ΧΡΟΝΙΑ
2
30/10/2020
03/12/2019
7
0
3 ΧΡΟΝΙΑ
1
27/02/2020
12/12/2019
8
2
6 ΜΗΝΕΣ
1
23/03/2020
21/01/2020
1
1
1,5 ΧΡΟΝΟΣ
0
-/-/-
-/-/-

Δικαιολογητικά τοποθέτησης ειδικότητας...

 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες...