ΠΙΝΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΚΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΧΡΟΝΟΣ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΣΕ
ΑΝΑΜΟΝΗ
ΛΗΞΗ ΠΡΩΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
4
4
2,5 ΧΡΟΝΙΑ
0
-/-/-
-/-/-
4
4
2 ΧΡΟΝΙΑ
0
-/-/-
-/-/-
6
6
2,5 ΧΡΟΝΙΑ
0
-/-/-
-/-/-
13
10
ΠΛΗΡΗΣ (4 ΧΡΟΝΙΑ)
0
04/01/2019
27/03/2018
4
0
2,5 ΧΡΟΝΙΑ
1
29/02/2020
29/06/2018
4
2
2 ΧΡΟΝΙΑ
1
20/03/2020
11/06/2018
4
0
3 ΧΡΟΝΙΑ
3
31/08/2018
01/12/2017
3
1
3 ΧΡΟΝΙΑ
1
30/11/2019
17/07/2018
10
0
2 ΧΡΟΝΙΑ
2
28/08/2018
12/06/2018
5
0
2 ΧΡΟΝΙΑ
4
09/02/2019
08/01/2018
7
0
3 ΧΡΟΝΙΑ
3
21/09/2018
13/07/2018
8
0
6 ΜΗΝΕΣ
6
04/08/2018
13/07/2018
1
1
1,5 ΧΡΟΝΟΣ
0
-/-/-
-/-/-

Δικαιολογητικά τοποθέτησης ειδικότητας...

 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες...