ΠΙΝΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΚΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΧΡΟΝΟΣ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΣΕ
ΑΝΑΜΟΝΗ
ΛΗΞΗ ΠΡΩΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
4
3
2,5 ΧΡΟΝΙΑ
0
-/-/-
10/12/2018
4
4
2 ΧΡΟΝΙΑ
0
-/-/-
-/-/-
6
6
2,5 ΧΡΟΝΙΑ
0
-/-/-
-/-/-
13
11
ΠΛΗΡΗΣ (5 ΧΡΟΝΙΑ)
0
30/03/2020
27/03/2018
4
1
2,5 ΧΡΟΝΙΑ
2
29/02/2020
05/12/2018
4
2
2 ΧΡΟΝΙΑ
1
20/03/2020
11/06/2018
4
0
3 ΧΡΟΝΙΑ
2
29/10/2020
11/01/2019
3
0
3 ΧΡΟΝΙΑ
2
30/11/2019
04/09/2018
10
1
2 ΧΡΟΝΙΑ
2
23/02/2019
07/01/2019
5
0
2 ΧΡΟΝΙΑ
6
09/02/2019
30/11/2018
7
0
3 ΧΡΟΝΙΑ
1
15/05/2019
07/01/2019
8
0
6 ΜΗΝΕΣ
7
29/01/2019
08/01/2019
1
1
1,5 ΧΡΟΝΟΣ
0
-/-/-
-/-/-

Δικαιολογητικά τοποθέτησης ειδικότητας...

 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες...