ΠΙΝΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΚΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΧΡΟΝΟΣ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΣΕ
ΑΝΑΜΟΝΗ
ΛΗΞΗ ΠΡΩΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
4
4
2,5 ΧΡΟΝΙΑ
0
-/-/-
-/-/-
4
4
2 ΧΡΟΝΙΑ
0
-/-/-
-/-/-
6
6
2,5 ΧΡΟΝΙΑ
0
-/-/-
-/-/-
13
9
ΠΛΗΡΗΣ (4 ΧΡΟΝΙΑ)
0
31/12/2017
12/04/2016
4
0
2,5 ΧΡΟΝΙΑ
3
10/02/2018
24/10/2017
4
2
2 ΧΡΟΝΙΑ
2
10/04/2018
25/09/2017
4
0
3 ΧΡΟΝΙΑ
2
31/08/2018
10/11/2017
3
0
3 ΧΡΟΝΙΑ
1
30/11/2019
11/07/2017
10
0
2 ΧΡΟΝΙΑ
4
30/11/2017
17/11/2017
5
0
2 ΧΡΟΝΙΑ
4
09/02/2019
15/11/2017
7
1
3 ΧΡΟΝΙΑ
1
02/03/2018
11/08/2017
8
0
6 ΜΗΝΕΣ
1
21/11/2017
15/11/2017
1
0
1,5 ΧΡΟΝΟΣ
0
03/03/2019
04/09/2017

Δικαιολογητικά τοποθέτησης ειδικότητας...

 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες...