ΠΙΝΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΚΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΧΡΟΝΟΣ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΣΕ
ΑΝΑΜΟΝΗ
ΛΗΞΗ ΠΡΩΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
4
4
2,5 ΧΡΟΝΙΑ
0
-/-/-
-/-/-
4
4
2 ΧΡΟΝΙΑ
0
-/-/-
-/-/-
6
6
2,5 ΧΡΟΝΙΑ
0
-/-/-
-/-/-
13
10
ΠΛΗΡΗΣ (4 ΧΡΟΝΙΑ)
0
04/01/2019
27/03/2018
4
0
2,5 ΧΡΟΝΙΑ
1
29/02/2020
04/05/2018
4
1
2 ΧΡΟΝΙΑ
1
31/07/2019
27/03/2018
4
0
3 ΧΡΟΝΙΑ
3
31/08/2018
01/12/2017
3
0
3 ΧΡΟΝΙΑ
1
30/11/2019
11/07/2017
10
0
2 ΧΡΟΝΙΑ
3
11/06/2018
07/05/2018
5
0
2 ΧΡΟΝΙΑ
4
09/02/2019
08/01/2018
7
0
3 ΧΡΟΝΙΑ
2
21/09/2018
21/05/2018
8
1
6 ΜΗΝΕΣ
2
28/06/2018
21/05/2018
1
0
1,5 ΧΡΟΝΟΣ
0
03/03/2019
04/09/2017

Δικαιολογητικά τοποθέτησης ειδικότητας...

 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες...