ΠΙΝΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΚΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΧΡΟΝΟΣ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΣΕ
ΑΝΑΜΟΝΗ
ΛΗΞΗ ΠΡΩΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
4
4
2,5 ΧΡΟΝΙΑ
0
-/-/-
-/-/-
4
4
2 ΧΡΟΝΙΑ
0
-/-/-
-/-/-
6
6
2,5 ΧΡΟΝΙΑ
0
-/-/-
-/-/-
13
8
ΠΛΗΡΗΣ (4 ΧΡΟΝΙΑ)
0
01/08/2017
15/06/2017
4
0
2,5 ΧΡΟΝΙΑ
5
10/02/2018
15/06/2017
4
2
2 ΧΡΟΝΙΑ
2
10/04/2018
26/05/2017
4
0
3 ΧΡΟΝΙΑ
0
13/08/2017
11/07/2017
3
0
3 ΧΡΟΝΙΑ
1
30/11/2019
11/07/2017
10
0
2 ΧΡΟΝΙΑ
3
18/08/2017
24/07/2017
5
0
2 ΧΡΟΝΙΑ
5
12/08/2017
11/07/2017
7
0
3 ΧΡΟΝΙΑ
1
02/03/2018
25/07/2017
8
0
6 ΜΗΝΕΣ
1
26/07/2017
20/07/2017
1
0
1,5 ΧΡΟΝΟΣ
0
-/-/-
17/07/2017

Δικαιολογητικά τοποθέτησης ειδικότητας...

 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες...