ΠΙΝΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ)  (3 ΧΡΟΝΙΑ) ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 4

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΓΙΑΤΡΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
1 ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
08/11/2017
07/11/2020   10/11/2017
2 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
04/03/2019
04/11/2021   04/03/2019
3 ΦΡΕΧΑΤ ΣΑΜΠΡΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΕΙΣΑΛ
08/01/2019
07/01/2022   08/01/2019

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΜΟΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4146 / 26-09-2017 3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 26/09/2017
2 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5146 / 01-12-2017 3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 01/12/2017

Δικαιολογητικά τοποθέτησης ειδικότητας...

 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες...