ΠΙΝΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ)  (3 ΧΡΟΝΙΑ) ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 4

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΓΙΑΤΡΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
1 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ 11/09/2017
2 ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ 20/09/2017
3 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
01/09/2015
31/08/2018   09/10/2015
4 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
05/07/2017
04/07/2020   05/07/2017

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΜΟΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4146 / 26-09-2017 3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 26/09/2017
2 ΦΡΕΧΑΤ ΣΑΜΠΡΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΕΙΣΑΛ 4465 / 20-10-2017 3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 20/10/2017

Δικαιολογητικά τοποθέτησης ειδικότητας...

 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες...