ΠΙΝΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ  (6 ΜΗΝΕΣ) ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 8

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΓΙΑΤΡΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
1 ΔΙΠΛΑΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ 01/02/2019
2 ΜΠΑΛΤΖΗ ΔΗΜΟΚΛΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ 07/05/2019
3 ΠΟΥΛΟΥΤΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΑΒΒΑΣ
ΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ 04/07/2019
4 ΡΕΤΣΟΥ ΗΛΙΑΝΑ ΗΛΙΑΣ
ΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ 13/06/2019
5 ΛΑΡΙΣΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
20/05/2019
19/11/2019   21/05/2019
6 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20/06/2019
19/12/2019   21/06/2019
7 ΦΥΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
24/06/2019
23/12/2019   25/06/2019

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΜΟΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Δεν υπάρχουν αιτήσεις αναμονής

Δικαιολογητικά τοποθέτησης ειδικότητας...

 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες...