ΠΙΝΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΚΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΧΡΟΝΟΣ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΣΕ
ΑΝΑΜΟΝΗ
ΛΗΞΗ ΠΡΩΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
4
0
3,5 ΧΡΟΝΙΑ
1
24/02/2026
12/04/2024
3
0
1,5 ΧΡΟΝΟΣ
0
20/11/2025
09/07/2024
10
6
ΠΛΗΡΗΣ (5 ΧΡΟΝΙΑ)
0
31/05/2026
26/10/2023
4
4
3 ΧΡΟΝΙΑ
0
-/-/-
-/-/-
4
0
ΠΛΗΡΗΣ (5 ΧΡΟΝΙΑ)
0
22/11/2025
30/05/2024
5
0
3 ΧΡΟΝΙΑ
3
12/12/2024
03/06/2024
4
2
ΠΛΗΡΗΣ (4 ΧΡΟΝΙΑ)
0
31/10/2026
12/09/2023
4
0
3 ΧΡΟΝΙΑ
5
29/09/2025
19/07/2024
2
0
2 ΧΡΟΝΙΑ
2
19/03/2025
15/07/2024
1
0
1,5 ΧΡΟΝΟΣ
2
14/11/2025
09/07/2024
10
1
3 ΧΡΟΝΙΑ
0
31/08/2024
19/07/2024
6
0
2 ΧΡΟΝΙΑ
6
02/02/2025
23/02/2024
8
6
2 ΧΡΟΝΙΑ
0
10/10/2025
26/06/2024
3
0
2,5 ΧΡΟΝΙΑ
1
21/07/2026
21/05/2024

Δικαιολογητικά τοποθέτησης ειδικότητας...

 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες...