ΠΙΝΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΚΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΧΡΟΝΟΣ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΣΕ
ΑΝΑΜΟΝΗ
ΛΗΞΗ ΠΡΩΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
1
0
1,5 ΧΡΟΝΟΣ
0
-/-/-
25/06/2024
1
0
1,5 ΧΡΟΝΟΣ
0
-/-/-
09/05/2024
9
8
ΠΛΗΡΗΣ (5 ΧΡΟΝΙΑ)
0
12/10/2024
08/06/2021
3
0
2 ΧΡΟΝΙΑ
0
03/09/2025
01/04/2024
4
0
2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ 11 ΜΗΝΕΣ
2
31/07/2025
12/01/2024
4
4
ΠΛΗΡΗΣ (5 ΧΡΟΝΙΑ)
0
-/-/-
-/-/-
9
0
ΠΛΗΡΗΣ (5 ΧΡΟΝΙΑ)
1
02/05/2025
19/04/2024
2
0
2 ΧΡΟΝΙΑ
2
10/03/2026
18/06/2024
6
3
3 ΧΡΟΝΙΑ
0
28/12/2024
18/04/2024
4
0
2 ΧΡΟΝΙΑ
4
01/08/2024
28/06/2024
5
1
ΠΛΗΡΗΣ (6 ΧΡΟΝΙΑ)
0
29/08/2024
18/04/2024
2
0
1,5 ΧΡΟΝΟΣ
2
10/09/2025
18/06/2024

Δικαιολογητικά τοποθέτησης ειδικότητας...

 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες...