ΠΙΝΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΚΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΧΡΟΝΟΣ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΣΕ
ΑΝΑΜΟΝΗ
ΛΗΞΗ ΠΡΩΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
1
0
1,5 ΧΡΟΝΟΣ
0
11/04/2024
12/10/2022
1
1
1,5 ΧΡΟΝΟΣ
0
-/-/-
-/-/-
9
8
ΠΛΗΡΗΣ (5 ΧΡΟΝΙΑ)
0
12/10/2024
08/06/2021
3
0
2 ΧΡΟΝΙΑ
0
06/01/2024
22/05/2023
4
1
2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ 11 ΜΗΝΕΣ
3
24/05/2023
31/03/2023
4
4
ΠΛΗΡΗΣ (5 ΧΡΟΝΙΑ)
0
-/-/-
-/-/-
9
0
ΠΛΗΡΗΣ (5 ΧΡΟΝΙΑ)
1
03/07/2023
23/03/2023
2
0
2 ΧΡΟΝΙΑ
3
05/04/2024
04/04/2023
6
1
3 ΧΡΟΝΙΑ
0
20/10/2024
24/03/2023
4
0
2 ΧΡΟΝΙΑ
0
01/08/2024
22/05/2023
5
1
ΠΛΗΡΗΣ (6 ΧΡΟΝΙΑ)
0
17/10/2023
07/03/2023
2
0
1,5 ΧΡΟΝΟΣ
1
19/07/2023
20/03/2023

Δικαιολογητικά τοποθέτησης ειδικότητας...

 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες...