ΠΙΝΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ  (ΠΛΗΡΗΣ (5 ΧΡΟΝΙΑ)) ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 9

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΓΙΑΤΡΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
1 ΑΛΓΙΟΥΝΙΔΗΣ ΜΑΝΣΟΥΡ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΧΑΜΑΝΤ-ΚΧΑΪΡ
03/09/2020
11/11/2022   16/09/2020
2 ΧΑΡΙΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
04/07/2018
03/07/2023   12/07/2018
3 ΚΟΠΑΝΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
03/05/2019
02/05/2025   24/06/2019

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΜΟΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
1 ΒΕΝΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 651865 / 24-11-2020 ΠΛΗΡΗΣ (6 ΧΡΟΝΙΑ) 25/11/2020

Δικαιολογητικά τοποθέτησης ειδικότητας...

 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες...