ΠΙΝΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΚΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΧΡΟΝΟΣ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΣΕ
ΑΝΑΜΟΝΗ
ΛΗΞΗ ΠΡΩΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
4
4
2,5 ΧΡΟΝΙΑ
0
-/-/-
-/-/-
4
4
2 ΧΡΟΝΙΑ
0
-/-/-
-/-/-
6
5
2,5 ΧΡΟΝΙΑ
0
-/-/-
09/06/2020
13
12
ΠΛΗΡΗΣ (5 ΧΡΟΝΙΑ)
0
21/03/2022
27/03/2018
4
4
2,5 ΧΡΟΝΙΑ
1
-/-/-
19/02/2016
4
4
2 ΧΡΟΝΙΑ
1
-/-/-
25/01/2017
4
0
3 ΧΡΟΝΙΑ
1
07/01/2022
24/08/2020
3
0
3 ΧΡΟΝΙΑ
0
12/02/2023
24/09/2020
10
0
2 ΧΡΟΝΙΑ
1
12/03/2021
13/10/2020
5
0
2 ΧΡΟΝΙΑ
4
19/03/2021
14/08/2020
7
1
3 ΧΡΟΝΙΑ
0
14/01/2022
05/10/2020
8
0
6 ΜΗΝΕΣ
7
26/11/2020
21/10/2020
1
0
1,5 ΧΡΟΝΟΣ
1
-/-/-
14/08/2020

Δικαιολογητικά τοποθέτησης ειδικότητας...

 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες...