ΠΙΝΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΚΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΧΡΟΝΟΣ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΣΕ
ΑΝΑΜΟΝΗ
ΛΗΞΗ ΠΡΩΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
4
0
2,5 ΧΡΟΝΙΑ
0
15/03/2025
23/03/2023
4
0
2 ΧΡΟΝΙΑ
1
16/01/2025
29/05/2023
6
6
2,5 ΧΡΟΝΙΑ
0
-/-/-
-/-/-
13
12
ΠΛΗΡΗΣ (5 ΧΡΟΝΙΑ)
0
16/10/2026
10/12/2021
4
1
2,5 ΧΡΟΝΙΑ
4
30/12/2023
10/05/2023
4
0
2 ΧΡΟΝΙΑ
1
27/06/2024
22/05/2023
4
0
3 ΧΡΟΝΙΑ
1
08/11/2023
10/05/2023
3
0
3 ΧΡΟΝΙΑ
5
18/07/2025
03/05/2023
10
0
2 ΧΡΟΝΙΑ
0
31/05/2023
09/05/2023
5
0
2 ΧΡΟΝΙΑ
5
02/11/2023
03/05/2023
7
1
3 ΧΡΟΝΙΑ
0
30/09/2023
04/04/2023
8
0
6 ΜΗΝΕΣ
7
03/07/2023
30/05/2023
1
1
1,5 ΧΡΟΝΟΣ
0
-/-/-
-/-/-

Δικαιολογητικά τοποθέτησης ειδικότητας...

 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες...