ΠΙΝΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΚΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΧΡΟΝΟΣ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΣΕ
ΑΝΑΜΟΝΗ
ΛΗΞΗ ΠΡΩΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
4
0
2,5 ΧΡΟΝΙΑ
0
15/03/2025
24/08/2023
4
0
2 ΧΡΟΝΙΑ
0
16/01/2025
29/05/2023
6
5
2,5 ΧΡΟΝΙΑ
0
-/-/-
25/09/2023
13
12
ΠΛΗΡΗΣ (5 ΧΡΟΝΙΑ)
0
16/10/2026
10/12/2021
4
0
2,5 ΧΡΟΝΙΑ
4
30/12/2023
20/09/2023
4
0
2 ΧΡΟΝΙΑ
1
17/01/2025
29/08/2023
4
0
3 ΧΡΟΝΙΑ
2
08/11/2023
14/09/2023
3
0
3 ΧΡΟΝΙΑ
4
18/07/2025
07/09/2023
10
0
2 ΧΡΟΝΙΑ
1
03/10/2023
29/08/2023
5
0
2 ΧΡΟΝΙΑ
2
02/11/2023
07/09/2023
7
0
3 ΧΡΟΝΙΑ
1
30/09/2023
18/09/2023
8
0
6 ΜΗΝΕΣ
12
23/09/2023
12/09/2023
1
1
1,5 ΧΡΟΝΟΣ
0
-/-/-
-/-/-

Δικαιολογητικά τοποθέτησης ειδικότητας...

 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες...