ΠΙΝΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΚΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΧΡΟΝΟΣ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΣΕ
ΑΝΑΜΟΝΗ
ΛΗΞΗ ΠΡΩΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
4
0
2,5 ΧΡΟΝΙΑ
0
15/03/2025
13/02/2024
4
0
2 ΧΡΟΝΙΑ
2
16/01/2025
22/04/2024
6
4
2,5 ΧΡΟΝΙΑ
0
27/08/2026
12/04/2024
13
13
ΠΛΗΡΗΣ (5 ΧΡΟΝΙΑ)
0
-/-/-
-/-/-
4
0
2,5 ΧΡΟΝΙΑ
3
05/04/2025
12/04/2024
4
0
2 ΧΡΟΝΙΑ
1
14/11/2024
01/12/2023
4
0
3 ΧΡΟΝΙΑ
3
23/08/2024
02/04/2024
3
0
3 ΧΡΟΝΙΑ
3
01/06/2025
08/04/2024
10
0
2 ΧΡΟΝΙΑ
1
08/10/2024
04/04/2024
5
0
2 ΧΡΟΝΙΑ
3
22/05/2024
22/04/2024
7
0
3 ΧΡΟΝΙΑ
1
10/04/2025
29/02/2024
8
0
6 ΜΗΝΕΣ
9
20/03/2024
25/04/2024
1
1
1,5 ΧΡΟΝΟΣ
0
-/-/-
-/-/-

Δικαιολογητικά τοποθέτησης ειδικότητας...

 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες...