ΠΙΝΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΚΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΧΡΟΝΟΣ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΣΕ
ΑΝΑΜΟΝΗ
ΛΗΞΗ ΠΡΩΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
4
3
2,5 ΧΡΟΝΙΑ
0
09/05/2024
10/11/2021
4
4
2 ΧΡΟΝΙΑ
0
-/-/-
-/-/-
6
5
2,5 ΧΡΟΝΙΑ
0
14/04/2022
13/04/2021
13
12
ΠΛΗΡΗΣ (5 ΧΡΟΝΙΑ)
0
16/10/2026
10/12/2021
4
2
2,5 ΧΡΟΝΙΑ
1
21/10/2023
13/12/2021
4
3
2 ΧΡΟΝΙΑ
1
-/-/-
23/03/2022
4
0
3 ΧΡΟΝΙΑ
3
12/11/2022
26/05/2022
3
0
3 ΧΡΟΝΙΑ
1
17/11/2024
23/05/2022
10
1
2 ΧΡΟΝΙΑ
0
27/06/2022
11/05/2022
5
0
2 ΧΡΟΝΙΑ
0
02/11/2023
27/05/2022
7
2
3 ΧΡΟΝΙΑ
0
18/05/2022
18/05/2022
8
0
6 ΜΗΝΕΣ
4
24/08/2022
24/05/2022
1
1
1,5 ΧΡΟΝΟΣ
0
-/-/-
-/-/-

Δικαιολογητικά τοποθέτησης ειδικότητας...

 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες...