ΠΙΝΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ  (2 ΧΡΟΝΙΑ) ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 4

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΓΙΑΤΡΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
1 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΡΚΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
17/01/2023
16/01/2025   17/01/2023
2 ΓΟΥΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
07/03/2023
06/03/2025   13/03/2023
3 ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
25/04/2023
24/04/2025   25/04/2023
4 ΛΑΪΟΥ ΑΝΝΑ-ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
29/05/2023
28/05/2025   29/05/2023

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΜΟΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Δεν υπάρχουν αιτήσεις αναμονής

Δικαιολογητικά τοποθέτησης ειδικότητας...

 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες...