ΠΙΝΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ  (2,5 ΧΡΟΝΙΑ) ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 4

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΓΙΑΤΡΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
1 ΡΟΒΙΘΗ ΕΡΑΣΜΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ 24/08/2023
2 ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
27/09/2022
15/03/2025   13/03/2023
3 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΗΛΙΑΣ
08/03/2023
06/09/2025   13/03/2023
4 ΚΟΚΚΑΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
08/06/2023
27/10/2025   09/06/2023

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΜΟΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Δεν υπάρχουν αιτήσεις αναμονής

Δικαιολογητικά τοποθέτησης ειδικότητας...

 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες...