ΠΙΝΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΚΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΧΡΟΝΟΣ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΣΕ
ΑΝΑΜΟΝΗ
ΛΗΞΗ ΠΡΩΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
3
0
1,5 ΧΡΟΝΟΣ
1
27/09/2024
20/05/2024
4
0
2,5 ΧΡΟΝΙΑ
2
09/11/2024
12/03/2024
9
0
ΠΛΗΡΗΣ (5 ΧΡΟΝΙΑ)
1
24/05/2024
27/05/2024
3
0
ΠΛΗΡΗΣ (5 ΧΡΟΝΙΑ)
0
17/02/2026
24/04/2024
7
4
2 ΧΡΟΝΙΑ
1
28/02/2026
06/03/2024
7
0
3 ΧΡΟΝΙΑ
6
27/07/2024
26/02/2024
3
0
2 ΧΡΟΝΙΑ
6
20/09/2025
02/07/2024
3
0
1 ΧΡΟΝΟΣ
1
30/05/2025
14/06/2024
4
0
2 ΧΡΟΝΙΑ
1
25/12/2024
08/05/2024
3
3
2 ΧΡΟΝΙΑ
0
-/-/-
-/-/-
4
0
2 ΧΡΟΝΙΑ
6
29/05/2025
23/07/2024
16
0
3 ΧΡΟΝΙΑ
0
13/10/2024
03/07/2024
6
0
2,5 ΧΡΟΝΙΑ
5
01/01/2025
24/07/2024
3
2
2 ΧΡΟΝΙΑ
0
04/03/2026
06/03/2024
10
9
4 ΧΡΟΝΙΑ
0
-/-/-
21/06/2024
3
0
1,5 ΧΡΟΝΟΣ
3
07/02/2025
02/07/2024

Δικαιολογητικά τοποθέτησης ειδικότητας...

 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες...