ΠΙΝΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΚΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΧΡΟΝΟΣ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΣΕ
ΑΝΑΜΟΝΗ
ΛΗΞΗ ΠΡΩΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
3
2
1,5 ΧΡΟΝΟΣ
0
-/-/-
05/10/2020
4
4
2,5 ΧΡΟΝΙΑ
0
-/-/-
-/-/-
11
6
ΠΛΗΡΗΣ (5 ΧΡΟΝΙΑ)
0
24/05/2024
17/09/2020
4
4
ΠΛΗΡΗΣ (5 ΧΡΟΝΙΑ)
0
-/-/-
-/-/-
7
6
ΠΛΗΡΗΣ (4 ΧΡΟΝΙΑ)
0
11/12/2023
22/07/2020
7
0
3 ΧΡΟΝΙΑ
9
06/08/2021
13/10/2020
3
0
2 ΧΡΟΝΙΑ
9
07/09/2021
10/11/2020
3
2
1 ΧΡΟΝΟΣ
1
22/04/2021
24/04/2020
4
0
2 ΧΡΟΝΙΑ
3
30/03/2021
24/11/2020
4
4
2 ΧΡΟΝΙΑ
0
-/-/-
-/-/-
4
0
2 ΧΡΟΝΙΑ
4
20/03/2022
19/11/2020
16
0
3 ΧΡΟΝΙΑ
3
12/12/2020
24/11/2020
6
0
2,5 ΧΡΟΝΙΑ
4
03/09/2021
06/10/2020
10
3
4 ΧΡΟΝΙΑ
0
04/03/2021
11/09/2020
3
0
1,5 ΧΡΟΝΟΣ
0
16/10/2021
11/09/2020

Δικαιολογητικά τοποθέτησης ειδικότητας...

 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες...