ΠΙΝΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ  (2,5 ΧΡΟΝΙΑ) ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 6

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΓΙΑΤΡΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
1 ΔΕΜΙΡΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  21/09/2020
2 ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
03/04/2019
03/09/2021   09/04/2019
3 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
18/11/2019
18/05/2022   19/11/2019
4 ΡΟΥΣΟΥΝΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΧΡΙΣΤΟΣ
04/12/2019
04/06/2022   05/12/2019
5 ΚΥΡΒΑΣΙΛΗ ΣΥΡΜΩ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΦΩΤΙΟΣ
05/10/2020
05/12/2022   06/10/2020
6 ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ
10/07/2020
10/01/2023   16/07/2020

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΜΟΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
1 ΧΕΛΙΩΤΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3843 / 14-10-2019 2,5 ΧΡΟΝΙΑ 17/10/2019
2 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΡΕΒΕΚΚΑ ΝΙΚΟΣ 2392 / 12-08-2020 2,5 ΧΡΟΝΙΑ 13/08/2020
3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2394 / 12-08-2020 2,5 ΧΡΟΝΙΑ 13/08/2020
4 ΒΟΥΞΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΑΗΛ 2395 / 12-08-2020 2,5 ΧΡΟΝΙΑ 13/08/2020

Δικαιολογητικά τοποθέτησης ειδικότητας...

 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες...