ΠΙΝΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ  (4 ΧΡΟΝΙΑ) ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 10

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΓΙΑΤΡΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
1 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
  11/09/2020
2 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
04/03/2020
04/03/2021   10/03/2020
3 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
31/08/2020
31/08/2021   03/09/2020
4 ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΚΟΡΙΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
24/10/2019
24/10/2021   30/10/2019
5 ΞΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
22/02/2019
22/02/2023   25/02/2019
6 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
18/09/2019
18/09/2023   30/10/2019
7 ΜΠΕΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
05/12/2019
05/12/2023   06/12/2019

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΜΟΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Δεν υπάρχουν αιτήσεις αναμονής

Δικαιολογητικά τοποθέτησης ειδικότητας...

 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες...