ΠΙΝΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ  (2 ΧΡΟΝΙΑ) ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 4

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΓΙΑΤΡΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
1 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
  18/08/2020
2 ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  19/11/2020
3 ΦΑΝΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
20/03/2020
20/03/2022   26/10/2020
4 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
23/10/2020
23/10/2022   26/10/2020

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΜΟΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
1 ΦΑΝΤΕΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΙΕ 2393 / 12-08-2020 2 ΧΡΟΝΙΑ 13/08/2020
2 ΚΟΥΡΟΥΚΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2397 / 12-08-2020 2 ΧΡΟΝΙΑ 13/08/2020
3 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2432 / 14-08-2020 2 ΧΡΟΝΙΑ 14/08/2020
4 ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3144 / 13-10-2020 2 ΧΡΟΝΙΑ 13/10/2020

Δικαιολογητικά τοποθέτησης ειδικότητας...

 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες...