ΠΙΝΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΚΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΧΡΟΝΟΣ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΣΕ
ΑΝΑΜΟΝΗ
ΛΗΞΗ ΠΡΩΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
1
1
1 ΧΡΟΝΟΣ
0
-/-/-
-/-/-
1
1
2 ΧΡΟΝΙΑ
0
-/-/-
-/-/-
1
1
2 ΧΡΟΝΙΑ
0
-/-/-
-/-/-
10
4
ΠΛΗΡΗΣ (5 ΧΡΟΝΙΑ)
0
14/04/2017
01/08/2019
3
2
1,5 ΧΡΟΝΟΣ
0
23/08/2021
25/02/2020
4
2
2,5 ΧΡΟΝΙΑ
0
21/03/2019
20/07/2020
2
0
2 ΧΡΟΝΙΑ
3
17/04/2021
11/09/2020
6
1
2 ΧΡΟΝΙΑ
1
12/03/2021
13/11/2020
2
0
2 ΧΡΟΝΙΑ
1
28/10/2020
30/03/2020
5
2
2 ΧΡΟΝΙΑ
0
06/03/2021
06/05/2020

Δικαιολογητικά τοποθέτησης ειδικότητας...

 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες...